برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩۱/٥/۳۱ توسط محسن بداغی مجد

اگر اندکی درنگ کنــــی، خواهی
دید که امروز عاشـــــــــورا و ارض
زیر پایت کربلاست، و حسیــن(ع)
هنوز هم منتظـــــــــر لبیک توست
تا دستت گیرد و کربلاییت کنــد...

قالب وبلاگ