برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٤/۸/٢۱ توسط محسن بداغی مجد
پایان آدمیزاد 
نه از دست دادن معشوق است
نه رفتن یار
و نه تنهایی 
هیچ کدام پایان آدمی نیست 
تنها بی خدایی
آدمی را تمام می کند
قالب وبلاگ