برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱٠ توسط محسن بداغی مجد

  حضرت امیر هنگام ورود به شهری فرمودند:

من با همین لباسهای کهنه و با همین مرکب وارد شهر شما شدم اگر با چیزی بیشتر از این از شهر شما بیرون رفتم بدانید که در اموال خیانت کرده ام 

(((بحار الانوار جلد 9)))

قالب وبلاگ