برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱٠ توسط محسن بداغی مجد

     لو احبنی جبل لتهافت

        {{{{  اگر کوهی محب من شود درهم فرو میریزد}}}}}

((((نهج البلاغه ح 10))))

یا علی

قالب وبلاگ