برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱۱ توسط محسن بداغی مجد

تنها اندوهم که در واژه نمی گنجم. من صبح ها به سلام تو اشک می ریزم و شب ها به سلام تو دیده بر هم می گذارم. ای شیرین ترین رویای بغض انگیز که دیدنت را هر لحظه آرزو می کنم...

قالب وبلاگ