برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٤/٢٥ توسط محسن بداغی مجد

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت.
روزی که کمترین سرود، بوسه است
و هر انسان، برای هر انسان،برادری ست.
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند،
قفل افسانه ایست،
و قلب برای زندگی بس است.
روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است،
تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی. 
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست،
تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم. 
روزی که هر حرف ترانه ایست،
تا کمترین سرود بوسه باشد .
روزی که تو بیایی ، برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود.
روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم.
و من آنروز را انتظار می کشم،
حتی روزی که دیگرنباشم...

قالب وبلاگ