برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٥/۱٥ توسط محسن بداغی مجد

دانش گنجینه هایی است و کلیدهای آن پرسش است، پس خدایتان رحمت کند، بپرسید که با این کار چهار نفر اجر می یابند : پرسشگر ، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان پیامبر اکرم(ص)

قالب وبلاگ