برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٥/٢٦ توسط محسن بداغی مجد

 

آمریکا کیست؟

اسرائیل کیست؟

ابرقدرت ها کیستند؟

ابرقدرت فقط خداوند است.

قالب وبلاگ