برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/۸/۱٤ توسط محسن بداغی مجد

 

ساده باشیم ، چه در باجه یک بانک،چه در زیر درخت.

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ .

کار ما شاید این است

که در افسوس گل سرخ شناور باشیم .

پشت دانایی اردو بزنیم .

دست بر جذبه ی یک برگ بشوییم و سر خوان برویم.

صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم .

هیجان ها را پرواز دهیم.

روی ادراک فضا،رنگ،صدا،پنجره گل نم بزنیم.

آسمان را بنشانیم میان دو هجای "هستی".

ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم.سهراب سپهری

 

ما انسان ها بیشتر و بیشتر به طبیعت به سادگی و به عشق نیازمندیم. 

قالب وبلاگ