برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ توسط محسن بداغی مجد

 

خدایا !
از خودم گله دارم

دعاهایم , نیازهایم , همه چیز خیلی زود از خاطرم می روند .

نمی دانم چرا یادم نمی ماند آنچه امروز در دستم است , دعای دیروزم بود .

چرا از خاطرم می رود زندگی ام دائم در حال تغییر است

و اگر داشته هایم را شکر نکنم , ممکن است فردا در دستم نباشند .

پروردگارم ! تو یاری ام کن اینقدر فراموش کار نباشم و به چشم بر هم زدنی , زبان به گلایه نداشتن ها نگشایم

و کمی شاکر تر باشم .
خدا جونم این هدیه ناقابل رو از من بپذیر
خیلی دوست دارم مهربونم

 

قالب وبلاگ