برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩۱/٦/۱۳ توسط محسن بداغی مجد

                  

   کور باد چشمی که بدخواه علیست...

                                 راه خوشبختی فقط راه علیست...

قالب وبلاگ