برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩۱/٦/۱٦ توسط محسن بداغی مجد

 

خوشا آنانکه مردانه می میرند و تو ای عزیز!


خوب می دانی که تنها کسانی مردانه می میرند


که مردانه زیسته باشند.

شهید سید مرتضی آوینی

قالب وبلاگ