برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱٠ توسط محسن بداغی مجد

فرصت را از دست ندهیم...
آنانکه فرصتشان پایان یافته ، خواستار مهلتند و آنانکه مهلت دارند ، کوتاهی می کنند.
فرصت ، چون ابر گذران است.
امیرالمومنین علی(ع)

قالب وبلاگ