برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱٠ توسط محسن بداغی مجد

مهمتر از درسهای عاشورا ,عبرتهای عاشوراستوقتی جامعه تهی و پوک شد حادثه عاشورا اتفاق می افتد و وقتی خواص دل به  دنیا می سپارند بنابراین حسین بن علی ها  به مسلخ کربلا خواهندرفت
 
بزرگترین گناه انسانهای ممتاز وبر جسته  این است که اگریک انحراف از آنها سر زهد  بقیه مردم عامه نیز پشت سر آنها گشیده خواهند شد  وموجب انحراف بقیه می گردند....
قالب وبلاگ