برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٤/۳/۱٢ توسط محسن بداغی مجد

ای راهب کلیسا دیگر مزن به ناقوس
*خاموش کن صدارا، نقاره می زند طوس* 

آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان
*جانی دوباره بردار با ما بیا به پابوس* 

آنجا که خادمینش از روی زائرینش
*گرد سفر بگیرند با بال ناز طاووس* 

خورشید آسمان ها در پیش گنبد او
*رنگی ندارد آری چیزی شبیه فانوس* 

رویای ناتمامم ساعات در حرم بود
*باقی عمر اما افسوس بود و کابوس* 

وقتی رسیدی آنجا در آن حریم زیبا
*زانو بزن به پای بیدار خفته در طوس* ...


قالب وبلاگ