فرصت ها

فرصت را از دست ندهیم...
آنانکه فرصتشان پایان یافته ، خواستار مهلتند و آنانکه مهلت دارند ، کوتاهی می کنند.
فرصت ، چون ابر گذران است.
امیرالمومنین علی(ع)

/ 0 نظر / 49 بازدید