دلتـنگـــــم; هــــــمـــین...

"دلتـنگـــــم"

هــــــمـــین...

و ایــــــن نیــــــاز به....

هــــیچ زبـــان....

شاعــــرانه ای نــــدارد …

رَبَنــــــــــــا...

آتِنـــــا...

فِی الدُنیــــــــــــا کــــــــــربلا...
/ 1 نظر / 125 بازدید
ایرانی مسمان

هر روز به امام حسین (ع) سلام بده .سلام کوتاه روبه قبله.حتی روزی چند بار .هروقت یاد امام حسین افتادی .اسلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنایک.مطمین مطمین باش قسمت میشه واسه منم دعا کن 2باره برم