دانش

دانش گنجینه هایی است و کلیدهای آن پرسش است، پس خدایتان رحمت کند، بپرسید که با این کار چهار نفر اجر می یابند : پرسشگر ، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان پیامبر اکرم(ص)

/ 0 نظر / 54 بازدید