الهم عجل لولیک الفرج

تنها اندوهم که در واژه نمی گنجم. من صبح ها به سلام تو اشک می ریزم و شب ها به سلام تو دیده بر هم می گذارم. ای شیرین ترین رویای بغض انگیز که دیدنت را هر لحظه آرزو می کنم...

/ 0 نظر / 27 بازدید